monti.jpg

Zaujal Vás některý z obrazů

Ano (69 | 100%)
Ne (0 | 0%)

Něco o mně

"Monti Kubrik" - Praha

    Narozen 29.12. 1962 v Praze. V počátcích jeho tvorbu ovlivnilo studium tvorby u profesorů Černého a Těhníkové. Po soukromém studiu kresby v zahraničí pokračoval u Huga Demartini, profesora na AVU.
    V jeho obrazech vnímáme výrazové nuance, které mají společné znaky – lyrické a poetické cítění. Malíř jde cestou poetické reflexe, doprovázené vjemy mezilidských vztahů. Ukazuje člověka v některých momentech jeho života, někdy až v intimitě jeho bytí. Ocitáme se v krajinách ozářených měkkým světlem pronikajícím skrze mraky, což je další typický autorův prvek. Zvláštní napětí pak vnáší do některých scén odhmotněná lidská postava.
 Monti Kubrik vystavuje od roku 1982 na kolektivních i samostatných výstavách doma i v zahraničí.
Domácí výstavy:
Praha:
U Hybernů - I. salon českých výtvarníků
Chodovská tvrz
galerie Vyšehrad
galerie České spořitelny – Rytířská ulice
galerie 9
galerie U Řečických
Veletržní palác - Interiér 2003                                                                                                                 


Ostatní:
soukromá galerie v Kolíně
galerie Zlatá brána – Prachatice
galerie Jihočeského divadla - České Budějovice
galerie v Liberci
galerie na Tachovsku a v Boru - spolupráce s vedením firmy Progres II.                                          -
V roce 2001 členem poroty mezinárodní dětské výtvarné soutěže s p. Kodetem, Kristofori, Bímem a Sadovem.

Výtvarná spolupráce na dětském muzikálu "Sněhová královna" v Praze Od roku 2004 je zastoupen ne internetových aukcích obrazů s firmou LERO ART BOHEMIA
Zahraniční výstavy:
soukromá galerie Art Circle - Paříž
galerie v Bernu - Švýcarsko
galerie v Malmö -Švédsko
galerie v Norinberku - Německo
Do roku 1996 pravidelně vystavuje v německém Frankfurtu spolu s pány Velčovským, Demlem, Kuklíkem a dalšími výtvarníky.


Od roku 2016  spolupráce s výtvarníkem a organizátorem Josefem Balekem....- Praha - výstava  ČTv Kavčí hory - Rohlík 
Art - Fest - České Budějovice - mezinárodní veletrh výtvarného umění 
galerie ART - LINEA Sněmovní ul.Praha 1 
zámecká galerie - státní zámek VALEČ
galerie CESTY KE SVĚTLU ZDEŇKA HAJNÉHO - Praha 4
galerie Římov u Českých Budějovic
- výtvarná spolupráce s výtvarníkem Petrem Hofmanem  -  NAPA - gallery bar Praha 1
- galerie - cafe  Jagellonská   Praha 3
Art - Fest  -  České Budějovice 2017 -  mezinárodní veletrh výtvarného umění  - udělena cena za ,,FANTASY"
"Monti Kubrik" - Prag

He was born 29.12. 1962 in Prague. At the beginning his creation was influenced of the study of painting by profesors Těhníková and Černý. After private abroad studium of painting he continued by profesor AVU Hugo Demartini.
In his pictures we take in enpresionest diferences that have got common badges - lyric and poetic feeling. Painter go on way of poetic thinking that is accompanied percept of human releations. He shows man in some moments his life sometime as much as in intimate his being. We find oneself in his landscapes that are lighting soft light that penetrates through clouds. This is next typical painters element. Unbodied human figure fetchs in special tension to some scenes.
Monti Kubruk has been exhibiting his pictures since 1982 in collective and independent exhibitions both at home and abroad.


Home exhibitions:

Prague:
U Hybernů - 1. salon of Chzech painters
The Chodovská tvrz Gallery
The Vyšehrad Gallery
The Gallery of The Czech saving bank - Rytířská Street
The Gallery 9
The U Řečických Gallery
Exhibition - Veletržní palác - Interion 2003


ect.

The private Gallery in Kolín
The Gold Gate Gallery - Prachatice
The Gallery of The Southczech Theatre - České Budějovice
The Gallery in Liberec
The Gallery in Tachovsko and Bor - cooperation with management of company Progres II.

- In 2001 he became member of jury Internasional Children Arts Competition with Mr. Kodet, Mr. Kristofor, Mr. Bím, Mr. Sazdov.
- He cooperates on children musical "Snow Queen" in Prague.
- Since 2004 he is substituting on auction of pistures with the company LERO ART BOHEMIA on Internet.


Abroad exhibitions:

Paris - The private gallery Art Circle - France
The Gallery in Bern - Switzerland
The Gallery in Malmö - Sweeden
The Gallery in Norinberg - Germany

- Since 1996 he constanly exhibites in galleries near Frankfurt with Mr. Velčovský, Mr. Deml, Mr. Kulík and other painters.


From 2016 cooperation with the artist and organizer Josef Balek ....- Prague - CTTV exhibition Kavčí hory - Rohlík
Art - Fest - České Budějovice - International Fair of Fine Arts
gallery ART - LINEA The Parliament of Prague 1
castle chateau - state castle VALEČ
Gallery ZDEŇKA HAJNÉHO - Prague 4 Gallery
gallery Římov u České Budějovice
- Art cooperation with artist Petr Hofman - NAPA - gallery bar Praha 1
- gallery - cafe Jagellonská Praha 3
Art - Fest - České Budějovice 2017 - International Fair of Fine Arts - Awarded for "FANTASY"
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one